Việt Nam English
DANKA

Kết quả tìm kiếm

Sản xuất các loại than cốc luyện kim

Đăng ngày 25/03/2014 1:40 CH

Công ty Danka nắm giữ 31% vốn Điều lệ của Công ty than cốc và khoáng sản Việt Trung - huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Việt Trung, là đơn vị sản xuất than cốc luyện kim lớn thứ 2 tại ...

Xem tiếp