Việt Nam English
DANKA

Kết quả tìm kiếm

Khai thác và chế biến quặng sắt

Đăng ngày 25/03/2014 2:49 CH

Công ty Danka nắm giữ trên 18% cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Khoáng sản Việt (VIETMINE) - đơn vị được giao quản lý khai thác mỏ quặng sắt tại huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ ...

Xem tiếp