Việt Nam English
DANKA

Kết quả tìm kiếm

Khai thác và chế biến quặng Mangan

Đăng ngày 25/03/2014 2:38 CH

Công ty Khoáng sản Danka là cổ đông nắm giữ trên 25% cổ phiếu của Công ty CP công nghiệp Măng gan Cao Bằng (CAMICO), huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng - đơn vị được giao quản lý khai t ...

Xem tiếp