Việt Nam English
DANKA

Kết quả tìm kiếm

Ngành than tồn kho hơn 8 triệu tấn

Ngành than tồn kho hơn 8 triệu tấn

Đăng ngày 04/04/2014 2:58 CH

Trong những tháng đầu năm 2014, thị trường tiêu thụ của ngành Than tiếp tục gặp khó khăn. Công tác phát triển mỏ cũng không thuận lợi do hầm lò càng ngày càng phải xuống sâu.

Xem tiếp