Việt Nam English
DANKA

Kết quả tìm kiếm

Chuyên viên kinh doanh tiếng Nga

Đăng ngày 02/04/2014 2:26 CH

-Chuyên trách quản lý và sử lý các thông tin về các hoạt động có liên quan đến việc mua bán, giao dịch với thị Trường Nga. Thực hiện các giao dịch và tổ chức liên hệ với đối tác th ...

Xem tiếp