Việt Nam English
DANKA

Kết quả tìm kiếm

Hợp tác giữa STEINERT và DANKA JSC

Hợp tác giữa STEINERT và DANKA JSC

Đăng ngày 30/03/2014 10:58 SA

STEINERT hiểu rằng, các công ty chế biến khoáng sản trên toàn thế giới liên tục phải đối mặt với nhiều thách thức, theo ông Peter Fenby, Giám đốc Phát triển Thương mại (Khoáng sản) ...

Xem tiếp

TỐI ƯU HÓA NGUỒN TÀI NGUYÊN CỦA BẠN

Đăng ngày 03/04/2014 11:19 SA

Xem tiếp