Việt Nam English
DANKA
Sản xuất
Giá khoáng sản 24/08/2017 (Đô la Mỹ/Tấn)
Vàng 1289.3
Đồng 6555
Thép cốt 548.5
Nhôm 2082.5
Chì 2393
Kẽm 3114

www.lme.com

Tỷ giá hối đoái

(VnExpress.net)

Khai thác và chế biến quặng Mangan

Công ty Khoáng Sản Danka là cổ đông nắm giữ trên 25% cổ phiếu của Công ty CP công nghiệp Măng gan Cao Bằng (CAMICO), huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng - đơn vị được giao quản lý khai thác mỏ Măng Gan Tốc Tát: Trữ lượng 1.300.000 tấn. Diện tích 181 ha, thời gian khai thác 30 năm.

Tỷ lệ góp vốn của Danka vào Công ty CP công nghiệp Mangan Cao bằng (CAMICO)

Một số hình ảnh hoạt động khai thác tại mỏ Mn Tốc Tát, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

 

Các sản phẩm Măng gan

Quặng Mn vừa mới khai thác MS 35 (Luyện kim, Feromangan, Silicomangan, Xử lý nước) MG 30 (Luyện kim, Feromangan, Silicomangan, Xử lý nước)
MS 40 (Luyện kim, Feromangan, Silicomangan, Xử lý nước, SX Que hàn) MS 45 (Pin Zn-C, CN thủy tinh, diêm, sản xuất que hàn) MG 50 (Sản xuất thuốc tím, Pigament, CN hóa chất)

Tags: Mn Măng gan Cao Bằng CAMICO Silicomanganese Manganese Dioxide Danka

Quay lại trang trước Lên đầu trang